Kariera

Oferty Pracy

Praktykant powinnien spełniać następujące kryteria:

 • IV albo V rok studiów magisterskich, kierunek Prawo.
 • Wiedza z zakresu prawa: cywilnego, procedury cywilnej, prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej, handlowego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność zarządzania swoim czasem pracy.
 • Zaangażowanie i samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.

Osobom odbywającym praktyki oferujemy:

 • Możliwość odbycia praktyk w młodym i dynamicznym zespole.
 • Zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności.
 • Atrakcyjne warunki praktyk.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, bez listu motywacyjnego), na adres: biuro@ktp-kancelaria.pl wraz z tytułem „Praktyki”.

Od kandydata (aplikanta I roku) oczekujemy:

 

–        Znajomości języka angielskiego (w tym również terminologii prawniczej).

–        Umiejętności analizowania i przygotowywanie projektów umów, pism i opinii.

–        Kreatywności i zaangażowania.

–        Dyspozycyjności.

–        Obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadania.

–        Zdolności analitycznego myślenia.

–        Umiejętności pracy w zespole.

 

Oferujemy:

–        Pracę w młodym i dynamicznym zespole.

–        Udział w realizacji ciekawych projektów.

–        Możliwości samorealizacji i rozwoju osobistego.

 

Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią prosimy o przesłanie CV (bez listu motywacyjnego) wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: biuro@ktp-kancelaria.pl z dopiskiem APLIKANT.

Aplikuj

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Załaduj CV (pdf, doc, docx) do 10 MB

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”), oświadczam iż:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Moja zgoda w tym zakresie jest dobrowolna. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. Konsekwencją niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
2. Zostałem poinformowany, że:
1) przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.
2) Administratorem moich danych osobowych jest Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621360. Administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Moje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie za moją odrębną zgodą.