Kontakt

Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci sp.p.

Żelazna 59 lok 5.8 (V piętro)
00-848 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621360.