Obsługa podmiotów leczniczych

Obsługa prawna podmiotów leczniczych obejmuje:

  • Bieżącą obsługę dostawców usług medycznych, w tym prywatnych i publicznych szpitali.
  • Pomoc i reprezentację Klientów w sprawach błędów medycznych.
  • Udział w audytach prowadzonych przez organy kontrolne.