Obsługa prawna przedsiębiorstw

Doradzamy Klientom we wszystkich zagadnieniach związanych z funkcjonowanie spółek oraz inwestycjami, zapewniając bezpieczeństwo prawne w ich codziennej działalności, co pozwala przedsiębiorcom zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób jak najbardziej efektywny, a także zminimalizować ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje m.in.:

 • Tworzenie i przekształcanie spółek, w tym:
  • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy działalności.
  • Tworzenie spółki.
  • Dokonywanie zgłoszeń do organów administracji publicznej i sądu.
  • Przekształcanie, łączenie i likwidację spółek.
 • Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa, w tym:
  • Przygotowywanie szybkich i efektywnych rozwiązań prawnych dostosowanych do specyfiki działalności Klienta.
  • Codzienne wsparcie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów.
 • Badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa – zapewniamy klientom bezpieczeństwo prawne i wspieramy ich w podejmowaniu strategicznych decyzji badając stan prawny przedsiębiorstw lub poszczególnych składników przedsiębiorstwa (due diligence), wskazując występujące ryzyka wraz z propozycją możliwych rozwiązań.
 • Prawo pracy przedsiębiorstw.
 • Ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym:
  • Opracowywanie i aktualizację dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych i polityki bezpieczeństwa.
 • Rozwiązywanie sporów gospodarczych.
 • Prawo konkurencji.