Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed:

  • Sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, na wszystkich ich etapach, począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania Klienta w całym postępowaniu, od uzyskania zabezpieczenia roszczeń, aż do uzyskania końcowego orzeczenia, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego.
  • Sądami i trybunałami arbitrażowymi.
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, jak również w postępowaniach administracyjnych i innych, poprzedzających postępowanie przed tymi sądami administracyjnymi, w tym, w postępowaniach prowadzonych przed centralnymi organami administracji lub z ich udziałem.