Prawo karne gospodarcze

W ramach świadczonych usług Kancelaria prowadzi postępowania z zakresu spraw karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. Nasza praktyka obejmuje:

Reprezentację Klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych, dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

  • Pranie brudnych pieniędzy.
  • Nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych.
  • Kreatywna księgowość.
  • Fikcyjne transakcje i upadłości.
  • Transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty.

Kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań, polegającą, m.in. na: gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej.