Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom w prowadzonej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości. Nasza praktyka obejmuje:

Obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym:

 • Pomoc w obrocie nieruchomościami komercyjnymi w  transakcjach dotyczących obiektów biurowych, handlowych, logistycznych, a także usługowych zarówno po stronie nabywcy jak i zbywcy nieruchomości.
 • Opracowywanie struktur prawnych transakcji.
 • Badania due diligence.
 • Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej.

Postępowania sporne związane z nieruchomościami i inwestycjami, w tym:

 • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości, procesu  przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, rozliczeń podmiotów uczestniczących w inwestycji, a także w postępowaniach spornych.

Umowy najmu, w tym:

 • Doradztwo właścicielom nieruchomości magazynowych oraz biurowych w zakresie zawierania instytucjonalnych umów najmu (zarówno przy projektach typu build-to suit, jak i standardowych umowach na gotowe powierzchnie w ramach asset management).
 • Reprezentację stron w negocjacjach z właścicielami nieruchomości.

Obsługę prawną inwestycji budowlanych, w tym:

 • Obsługę inwestorów w procesie inwestycyjnym.
 • Pomoc przy ustaleniu struktury i harmonogramu projektu, a następnie przy nabyciu nieruchomości poprzez negocjowanie i zawieranie umów.
 • Monitorowanie procesu administracyjno-budowlanego.
 • Negocjowanie z  wykonawcami robót budowlanych i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Reprezentację Klientów w ramach procedury planistycznej nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, w tym:

 • Opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, dotyczących funkcjonowania wspólnot.
 • Reprezentowanie wspólnot w postępowaniach przeciwko deweloperom.

Obsługę prawną spółdzielni, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, dotyczących funkcjonowania spółdzielni.