Prawo pracy i Ubezpieczenia

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe doradztwo i reprezentację w zakresie:

Indywidualnego prawa pracy, w tym:

 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, w tym umów o zakazie konkurencji oraz udział w negocjowaniu ich warunków.
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych.

Zbiorowego prawa pracy, w tym:

 • Sporządzanie i opiniowanie zakładowych aktów prawa pracy, np. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania.
 • Reprezentację pracodawcy w kontaktach z samorządem pracowniczym (organizacjami związkowymi, radą pracowników), w szczególności w negocjowaniu i zawieraniu układów i porozumień zbiorowych.
 • Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemów delegowania pracowników oraz podróży służbowych.

Sporów pracowniczych, w tym:

 • Reprezentację w sporach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo przy prowadzeniu i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Świadczenia usług na rzecz ubezpieczycieli, jak i ubezpieczających, w tym:

 • Prowadzenie sporów oraz polubownych rokowań dotyczących odpowiedzialności ubezpieczycieli.
 • Doradztwo dla ubezpieczycieli w sprawach konsumenckich.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów ubezpieczenia.