Windykacja, Restrukturyzacja i Upadłość

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi kompleksowego doradztwa w zakresie spraw związanych z:

 • Windykacja – obejmującą kompleksową obsługę prawną o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych oraz pozasądowej restrukturyzacji wierzytelności
 • Postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi, w tym:
  • Zgłaszaniem wierzytelności w postępowaniach upadłościowym, restrukturyzacyjnym.
  • Sporządzaniem w imieniu wierzycieli lub dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości oraz
  • Dalszym reprezentowaniem w toku tych postępowań, w tym działaniem w charakterze członków Rad Wierzycieli.
  • Doradztwem przy obrocie wierzytelnościami.
  • Sporządzaniem umów restrukturyzacyjnych.